Δ
Сетевое изданиеDVINANEWS

Государственные учреждения Архангельской области, подведомственные агентству

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
               

               

ГАУ АО ИД «Важский край» 

165160 Шенкурск, ул. Иванова, 11                
Директор: Павловская Валентина                 
Тел. (81851) 4-14-33, факс 4-16-81                
vk-gazeta@mail.ru                
               

               

                   
               

           
               

               

ГАУ АО ИД «Двина»

163004 Архангельск, пр. Новгородский, 32                
и.о. Директора: Тарасов Александр                  
Тел./факс (8182) 29-20-11                
director@iddvina.ru                

               

                   
               

           
               

               

ГАУ АО ИД «Двиноважье»

164570 п. Дв. Березник, ул. Х. Мурата, 16А                
Директор: Гнездова Валентина                
Тел./факс (81831) 2-22-76                
dvinovage@yandex.ru                
               

               

                   
               

           
               

               

ГАУ АО ИД «Двинская правда»

165313 Котлас, ул. 70-летия Октября, 7                
Директор: Плешкова Валентина                 
Тел. (81837) 2-12-38, факс: 2-57-39                
dwina-dp@yandex.ru                

               

                   
               

           
               

               

ГАУ АО ИД «Заря» 

165500 с. В. Тойма, ул. Советская, 3                
Директор: Кузнецова Людмила                 
Тел./факс (81854) 3-14-53                
sarja1930@yandex.ru                
               

               

                   
               

           
               

               

ГАУ АО ИД «Звезда» 

164670 с. Лешуконское, ул. Кр. Партизан, 2                
Директор: Скируха Ольга                
Тел. (81833) 3-22-57, факс 3-27-46                
zvezda@atnet.ru                

               

                   
               

           
               

               

ГАУ АО ИД «Знамя» 

165430 с. Красноборск, ул. Гагарина, 19                
Директор: Лохновский Юрий                 
Тел./факс (81840) 3-18-80                
znamia@yandex.ru                
               

               

                   
               

           
               

               

ГАУ АО ИД «Знамя труда»

165680 с. И-Подомское, ул. Ленина, 15а                
Директор: Климов Александр                
Тел./факс (81843) 3-13-37                
zntruda@atnet.ru                

               

                   
               

           
               

               

ГАУ АО ИД «Каргополье» 

164110 Каргополь, ул. Гагарина, 1                
И.о. директора: Давыдова Надежда                
Тел. (81841) 2-14-40, факс 2-17-21                
presskar@yandex.ru                
               

               

                   
               

           
               

               

ГАУ АО ИД «Коношский курьер»

164010 п. Коноша, пер. Почтовый, 4                
Директор: Чеплагина Любовь                
Тел./факс (81858) 2-26-32                
konkur29@yandex.ru                

               

                   
               

           
               

               

ГАУ АО ИД «Маяк» 

165780 с. Яренск, ул. Дубинина, 14                
Директор: Горбаченко Анастасия                
Тел./факс (81859) 5-24-20                
mayak@atnet.ru                
               

               

                   
               

           
               

               

ГАУ АО ИД «Онега»

164840 Онега, пр. Кирова, 65                
Директор: Палаева Людмила                
Тел. (81839) 7-21-40, факс 7-36-64                
onegared65@yandex.ru                

               

                   
               

           
               

               

ГАУ АО ИД «Пинежье»

164600 с. Карпогоры, ул. Комарова, 27                
Директор: Вёдрова Ирина                
Тел. (81856) 2-11-05, факс 2-14-15                
pingaz@mail.ru                
               

               

                   
               

           
               

               

ГАУ АО ИД
«Плесецкие новости»

164260 п. Плесецк, ул. Ленина, 47                
Директор: Чапурин Сергей                
Тел. (81832) 7-18-49, факс 7-21-16                
plesnov@yandex.ru                

               

                   
               

           
               

               

ГАУ АО ИД «Север» 

164750 Мезень, пр. Советский, 32                
Директор: Никонорова Татьяна                
Тел./факс (81848) 4-35-66                
mezsever@atnet.ru                
               

               

                   
               

           
               

               

ГАУ АО ИД «Устьянский край»

165210 п. Октябрьский, ул. Конанова, 6                
Директор: Булатова Галина                
Тел./факс (81855) 5-10-93                
ustkray@mail.ru                

               

                   
               

           
               

               

ГАУ АО ИД
«Холмогорская жизнь»
 

164530 с. Холмогоры, ул. Красноармейская, 13                
Директор: Угольников Александр                
Тел./факс (81830) 3-34-90                
holmgaz@atnet.ru                
               

               

                   
               

           
               

               

ГАУ АО ИД «Вельские вести»

165150, г. Вельск, ул. Набережная, 43                
Директор: Гуляев Андрей                 
Тел./факс (81836) 6-28-44                
vel.vesti@ya.ru                

               

                   
               

           

22 июня 2013 11:50, Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Информация